Henryk Stanisław Wisner

ur. 25 sierpnia

1 aktualne powiązanie