Dane z KRS

1 aktualne powiązanie

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Krzczonów

Imię ojca

Apolinary

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła "operacyjnej ochrony" NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. M. Lach kandydował do władz krajowych związku, był przedstawicielem Regionu Piotrkowskiego NSZZ „Solidarność”, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów. IPN Gd 003/166 t. 19, 21, 27 (185/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Tomaszowie Mazowieckim i powstałych w okresie późniejszym struktur związku, również po stanie wojennym. M. Lach występuje w sprawie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej. IPN Ld 069/30/J (37/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] M. Lach występuje w materiałach SO dotyczącej założeń i taktyki działań SB w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego, w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność”. M. Lach był rozpracowywany z powodu pełnienia funkcji członka Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Opocznie i przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej oraz jako delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Występuje również na wykazie osób, które nie powinny dostać pozwolenia na wyjazd z kraju. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa prowadzona w związku z ogłoszeniem stanu gotowości strajkowej 07.10.1981 w województwie piotrkowskim oraz dwudziestoczterogodzinnym strajkiem ostrzegawczym przeprowadzonym 13-14.10.1981. M. Lach występuje w składzie grupy negocjacyjnej NSZZ „Solidarność” ze stroną rządową. IPN Ld 067/314/J (614/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę założono 11.12.1981 celem rozpracowania M. Lacha, działacza NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Opocznie, a od końca czerwca 1981 przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Kontrolowano jego kontakty i działalność po zwolnieniu z internowania oraz jako przewodniczącego Rady Pracowniczej w PBR. Był podejrzewany o próby reaktywacji NSZZ „Solidarność”. Dn. 01.07.1985 sprawę przejęła do dalszego prowadzenia Gr. VI RUSW Opoczno i 19.07.1985 przerejestrowała na kwestionariusz ewidencyjny pod tym samym numerem rejestracyjnym. IPN Ld 067/1115/J (1626/2); IPN Ld 00294/11 (30/206)
Akta internowanego Internowany w okresie 15.12.1981-11.02.1982, na mocy decyzji nr 40 Komendanta Wojewódzkiego MO w Piotrkowie Trybunalskim za to, że „jest przeciwnikiem ustroju wrogo ustosunkowanym do polityki partii”. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Zwolniony 11.02.1982 na mocy decyzji nr 15 z dn. 05.02.1982. Występuje na wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 4427. IPN Ld 24/42 (1/82); IPN Po 161/1, poz. 4427
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu wspólnej pracy w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. IPN Ld: 067/265/J (553/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu udziału w spotkaniach, mających na celu zorganizowanie działalności Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w województwie piotrkowskim. IPN Ld 067/957/J (1444/2 mkf)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają charakterystykę M. Lacha sporządzoną na podstawie ankiety osobowej wypełnianej na zjazd przez delegatów. IPN Gd 414/2 t. 2 (56/B/3); IPN Ld 363/11 t. 2 (4779/1/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono celem rozpracowania „nieformalnej grupy opozycyjnej”, utworzonej przez byłych działaczy ZR NSZZ „Solidarność”, skupionej przy kościele Jezuitów w Piotrkowie Tryb. M. Lach występuje w informacji dot. kontaktów z byłymi działaczami „Solidarności” ze środowiska wiejskiego. IPN Ld 067/788/J (1255/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej w związku z próbami tworzenia podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" przez działaczy zdelegalizowanego związku z terenu Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna. Sprawdzano również aktywność i powiązania działaczy skupionych wokół Kościoła oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono w związku z podejrzeniem powstania „nielegalnego” Tymczasowego Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z terenu Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Grupa planowała wydawanie własnego biuletynu bezdebitowego pt.: "Orzeł Wolności". M. Lach występuje jako inspirator i organizator tego przedsięwzięcia. IPN Ld 067/733/J (1191/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] M. Lach występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę ze względu na wzajemne kontakty w ramach podziemnych struktur „Solidarności” w Opocznie, Tomaszowie Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/1116/J (1627/2 mkf)
Akta administracyjne Wymieniony w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Występuje jako działacz NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej organizujący różne formy działania związku. IPN BU 0326/558 t. 4 (11/IX/70 t. 4)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania „nielegalnych struktur”, a następnie oficjalnie wznawiającego działalności Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Wełnianego „Opoczno”. Kontrolowano kontakty członków KZ z M. Lachem. IPN Ld 067/1070/J (1574/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] M. Lach występuje w sprawie założonej na inną osobę, pracownika Zakładów Płytek Ceramicznych w Opocznie, z powodu podejrzenia o utrzymywanie wzajemnych kontaktów w ramach podziemnych struktur „Solidarności” w Opocznie oraz próbę legalizacji związku. IPN Ld 067/1069/J (1573/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Podstawę wszczęcia sprawy przeciwko M. Lachowi i innym stanowiło przekazanie dyrektorowi Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Opocznie, przez Komitet Zakładowy, pisma o wznowieniu działalności NSZZ „Solidarność”. Sprawę prowadzono w celu neutralizacji działań mających na celu rozwój struktur związku. IPN Ld 067/1113/J (1624/2 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/329 t. 1-2 (1553/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/141 t. 2 (1231/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/635 (1963/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej i teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/419 (1685/I); IPN Ld 0059/1093/J (1685/1 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej i teczce pracy znajdują się informacje i doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0059/848/J (1374/1 mkf), IPN Ld 0031/220 (1374/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej zachowała się informacja operacyjna sporządzona przez funkcjonariusza SB, w której wymieniony jest M. Lach. IPN Ld 0059/1346/J (1972/1 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej znajdują się dokumenty sporządzone przez funkcjonariusza SB, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0059/556/J (966/1 mkf)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/89 (1146/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/83 (1132/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce personalnej znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB, w której występuje M. Lach. IPN Ld 0031/887 (2240/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy znajdują się doniesienia, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0031/424 (1690/1 mkf)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika znajdują się informacje, w których występuje M. Lach. IPN Ld 0059/1197/J (1796/1-K mkf)