Dane z KRS

Ta osoba ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Radom

Imię ojca

Angelo

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł do Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski 25-05-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.07.1968 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW jako kandydat na tajnego współpracownika w ramach SSW [sprawa sondażowo-wstępna] pod numerem 6/279 krypt. „Kajtek” przez Wydz. VI Dep. I MSW. W dniu 20.11.1968 r. sprawę zakończono. W dniu 20.08.1970 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 10312/I/k. W dniu 07.03.1984 r. wykonano mikrofilm, sygn. F-15046/1. Karta E-14-B z kartoteki Biura "C" MSW; dziennik archiwalny dział I Biura "C" MSW, poz. 10312; dziennik mikrofilmów dział I Biura "C" MSW, poz. 15046; akta sygn. IPN BU 00170/382 (10312/I/k). Na karcie i w dziennikach figuruje jako Gaetano Rosati. Pozostałe dane personalne są zgodne z ewidencją PESEL.
W dniu 11.12.1976 r. zarejestrowany w Biurze „C” MSW pod numerem 47429 przez Wydz. V, Zarząd VII, Dep. I MSW w kategorii "zabezpieczenie". W dniu 29.05.1978 r. zarejestrowany w SSE Dep. I MSW pod numerem 12386 przez Wydz.VIII Dep. I MSW w kategorii KO ps. „Buyer”. Pozyskany do współpracy wcześniej, w lutym 1978 r., przed wyjazdem na stypendium do Stanów Zjednoczonych. W dniu 22.03.1982 r. materiały złożono w archiwum Ewidencji Operacyjnej Dep. I MSW pod nr. J-7840. Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 47429; dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 3268/79, 2889/80, 2691/81, 1279/82; mikrofilm sygn. IPN BU 02109/27 (J-7840); kserokopia z mikrofilmu sygn. IPN BU 02072/136.
Figuruje w kartotece wyjazdowej OCK w związku z ubieganiem się o objęcie stanowiska eksperta ONZ za granicą w 1977 r. (OCK nr 02630/4/77) i 1982 r. (OCK nr 05552/2/82). Jego kandydatura proponowana przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki była w 1977 r., negatywnie zaopiniowana przez Dep. I MSW – w 1982 r. nie była rozpatrywana. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01946/375/J.
W 1981 sprawdzany w ewidencji Biura „C” MSW i Wydz. „C” KSMO jako kandydat do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Akta o sygn. IPN BU 0743/741.
W dniu 12.11.1985 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod numerem 94094 przez Wydz. III Dep. II MSW w kategorii "kandydat". W dniu 28.12.1989 r. wyrejestrowano z powodu rezygnacji jednostki operacyjnej. Karty DE-14/O z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 94094; dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 8056/85, 8312/85, 4832/86, 6741/86, 6901/86, 7164/86, 6668/88, 4246/89, 1650/89.
W dniu 28.12.1989 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod numerem 111935 przez Wydz. III Dep. II MSW w kategorii "zabezpieczenie". Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 111935.
W latach 1980-1989 wielokrotnie sprawdzany w ewidencji resortu MSW przez różne jednostki operacyjne resortu MSW: w sierpniu 1980 r. - Wydz. IX Dep. III MSW - powód zapytania: "przed rozpracowaniem"; dwukrotnie w grudniu 1985 r. kolejno: Wydz. VIII Dep. I MSW i Wydz. II Dep. I MSW - powód zapytań: "sprawdzenie"; w lipcu 1986 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozprac.[owaniem]"; w listopadzie 1986 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "kont.[akt] amb.[asady] W.[ielkiej] Bryt[anii]; dwukrotnie w listopadzie1986 r. - Wydz. VII Dep. V MSW - powód zapytania: "k.[andydat] do pracy" i Wydz. I Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] opracowan.[iem]"; w listopadzie 1988 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozprac.[owaniem]"; w kwietniu 1989 r. - Wydz. I Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozmową". Dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 2889/80, 8056/85, 8312/85, 4832/86, 6741/86, 6901/86, 7164/86, 6668/88, 1650/89; SYSKIN - sygnalizacja zapisu na temat koordynacji pod poz. 4246/89.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1005/30516 (EAGM 30516).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Wa 11/08/3 zarządzenie z dnia 06.08.2009 r. dotyczące Dariusza Kajetana Rosatiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.