Jerzy Połomski

ur. 5 grudnia

1 aktualne powiązanie