Dane z KRS

2 aktualne powiązania

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Lwów

Imię ojca

Stanisław

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w dn. 2.12.1980 w związku z utworzeniem na Uniwersytecie Śląskim Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W ramach sprawy poddano kontroli operacyjnej środowisko skupione w NZS. A. Lityński jako pracownik naukowy jest wzmiankowany w sprawie, w związku z tym, że brał udział w strajku studentów na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. SO zakończono w dn. 5.04.1983. IPN Ka 030/178 (437/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS założono na podstawie materiałów "T". Sprawa dot. nielegalnej propagandy politycznej w środowisku naukowo-twórczym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W dn. 30.01.1990 sprawę zdjęto z ewidencji, materiały wybrakowano "ze względu na nikłą wartość operacyjną". Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.