Dane z KRS

Powiązane organizacje:
FUNDACJA EPAŃSTWO

FUNDACJA

KRS

0000359730

  • Członek rady
OUTRIDERS SPÓŁKA NOT-FOR-PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000694552

  • Członek zarządu (PREZES ZARZĄDU)
  • Wspólnik (25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH)