Dane z KRS

Powiązane organizacje:
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

STOWARZYSZENIE

KRS

0000065190

  • Członek zarządu (PREZES)
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140351

  • Członek zarządu (WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO)
"OBYWATELSKA" SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA III SEKTORA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS

0000194462

  • Członek rady