Dane z KRS

Powiązane organizacje:
ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

STOWARZYSZENIE

KRS

0000076301

  • Członek zarządu (SEKRETARZ ZARZĄDU)
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM

STOWARZYSZENIE

KRS

0000140351

  • Członek rady
RUCH SPOŁECZNY RADOŚĆ MACIERZYŃSTWA

STOWARZYSZENIE

KRS

0000322673

  • Członek rady