Władysław Ludwik Kręzel

ur. 22 kwietnia

1 aktualne powiązanie