Dane z KRS

Dostęp do danych historycznych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania planu Rejestrio Premium.

Aktywuj konto, aby przeglądać pełne dane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Warszawa

Imię ojca

Henryk

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 16.11.1976 w Wydz. "C" KSMO przez Wydz. III KSMO pod nr. 16257 do SOS krypt. „Wojciech” z powodu działalności w KOR. 03.05.1977 sprawę przekwalifikowano na SOR. Z dniem 17.01.1978 została przekazana do prowadzenia Wydz. III-2 KSMO. Materiały zniszczono 15.01.1990 z powodu „nieprzydatności operacyjnej” (protokół brakowania Ldz. No-IV-0971/89) przez SB. 2 karty EO-4/73 i 2 karty EO-4M/74 z kartoteki ogólnoinformacyjnej SUSW. Karta EO-4-A/74 i karta EO 4/78 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 16257.
Występuje w aktach SOR bez kryptonimu zarejestrowanej 21.05.1977 w Wydz. "C" SUSW pod nr. 17440 przez Wydz. III KSMO (od 25.09.1978 prowadzonej przez Wydz. III-2). Sprawę założono po znalezieniu w Warszawie ulotek z informacją o zamordowaniu w Krakowie Stanisława Pyjasa i o aresztowaniu działaczy KOR. Po doniesieniu TW ps. „Roman” SB uznała 10.02.1978, że autorem i kolporterem ulotki może być Wojciech Fałkowski. Ponieważ informacji nie udało się potwierdzić, a W. Fałkowski był już rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Wojciech” sprawę zakończono. Materiały sprawy 23.09.1978 zostały złożone w archiwum Wydz. „C” KSMO pod nr. 5654/II. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 17440. Dziennik archiwalny działu II SUSW, poz. 5654. Akta o sygn. IPN BU 0246/1256 (5654/II).
Występuje w aktach śledztwa prowadzonego od 18.02.1976 przez Wydz. Śledczy KSMO, a od 30.06.1977 przez Wydz. II Biura Śledczego MSW przeciwko członkom KOR podejrzewanym o „działania na szkodę interesów politycznych PRL”. Zatrzymany 28.05.1977 na 48 godzin jako podejrzany o „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości szkodliwych dla PRL”. Akta sprawy zostały złożone 10.11.1978 r. w archiwum Wydz. "C" KSMO pod nr. 2613/III. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny postępowań przygotowawczych SUSW, poz. 39; dziennik archiwalny działu III SUSW, poz. 2613. Akta o sygn. IPN BU 0141/7 (2613/III), mikrofilm o sygn. IPN BU 01326/92 (2613/3).
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów do krajów kapitalistycznych od 22.04.1977 do 22.04.1979 na wniosek Wydz. III KSMO z powodu objęcia sprawą nr 16257 (SOS/SOR krypt. „Wojciech”). Zastrzeżenie zostało rozszerzone na wszystkie kraje świata i przedłużone do 28.04.1981, a następnie anulowane 14.08.1982. Karta PZ-4/1, 2 karty Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Akta o sygn.: IPN BU 1005/44606 (EAGM 44606) i IPN BU 908/49082 (EAGU 049082). Akta EAGM 44606 pierwotnie nosiły oznaczenie EAWA 153393. Na karcie Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW poniżej nr. EAWA 153393 widoczny również przekreślony nr. EA 253444.
Wymieniony w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1977–1978. Akta o sygn.: IPN BU 0296/191, t. 1 (KS/4/788) i IPN BU 0296/210, t. 1 (KS/4/1020).
Występuje w aktach postępowania Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie prowadzonego w 1977 w sprawie rozpowszechniania „nielegalnych wydawnictw o treści lżącej PRL, ustój i naczelne organy państwa oraz zawierającej fałszywe wiadomości”. Akta o sygn. IPN BU 576/104 (II Ds. 52/83), t. 1.
Na karcie EO-4-A/74 odnotowano informacje o wyjazdach zagranicznych Wojciecha Fałkowskiego w latach 1978-1989 i fakty sprawdzenia ww. w ewidencji operacyjnej MSW: wg. zapisu z 13.10.1978 - przez Wydz. IX Dep. III MSW; z 24.11.1981 - przez Wydz. Kadr KWMO Łódź; z 20.02.1979 - przez Wydz. II Dep. IV MSW; z 26.02.1981 - przez Wydz. III Dep. III MSW; z 15.09.1981 - przez Wydz. II Dep. III MSW; z 01.12.1981 - przez Wojskową Służbę Wewnętrzną; z 19.11.1982 - przez Biuro Ochrony Rządu; z 07.05.1983 - przez Wydz. VI Dep. II MSW; z 11.07.1985 - przez Oddział I Zarządu V Szefostwa WSW; z 06.03.1986 - przez Wydz. XI Dep. I MSW; z 01.10.1987 - przez DUSW Warszawa-Śródmieście; z 12.10.1987 - przez Wydz. III Dep. II MSW; z 01.02.1989 - przez Wydz. III Biura Studiów SB MSW; z 10.02.1989 - przez Wydz. II Dep. III MSW. Karta EO-4-A/74 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW.
Od maja do sierpnia 1979 objęty obserwacją w ramach zabezpieczenia operacyjnego zarejestrowanego pod nr 56255 przez Wydz. II Dep. III MSW. W komunikatach z obserwacji występował pod nadanym mu przez SB ps. „Wojtek” (w komunikacie z 7.05.1979 został określony ps. „Zbieg”). Przedmiotem zainteresowania SB w tej sprawie był dom, w którym drukowano wydawnictwa KSS-KOR i osoby zajmujące się drukowaniem. Dziennik rejestracyjny MSW, poz. 56255. Dziennik archiwalny działu II MSW, poz. 50981. Akta o sygn. IPN BU 003090/30 (50981/II), t. 1-4
Występuje w komputerowej bazie danych SB (ZSKO-90). Zachowane jedynie dane personalne i adresy zamieszkania. Brak informacji o sprawach operacyjnych. Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
Akta paszportowe (EAGU 49082). Akta o sygn. IPN BU 1005/44606 (EAGM 44606). Akt o sygn. EAGU 49082.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Wa 560/15 zarządzenie z dnia 27.12.2016 r. dotyczące Wojciecha Fałkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą