Dane z KRS

Dostęp do danych historycznych z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga posiadania planu Rejestrio Premium.

Aktywuj konto, aby przeglądać pełne dane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dowiedz się więcej »

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Jadowniki

Imię ojca

Adam

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne
Dodatkowe informacje:

Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Brzesko (powiat brzeski) 30-11-2014
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EATA 129541). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 700/08 zarządzenie z dnia 30.12.2008 r. dotyczące Grzegorza Wawryki – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.