Dane z KRS

2 aktualne powiązania

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

DĘBICE

Imię ojca

Lucjan

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Akta dot. internowanego w okresie od 13.12.1981 do 21.01.1982 r. w Zakładzie Karnym w Mielęcinie z powodu "prowadzenia działalności politycznej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL". Zachowały się także wykazy osób internowanych z terenu woj. włocławskiego. IPN By 88/69(31/82/9), IPN By 074/21 t. 1 (399/IV), IPN By 080/432 (33/9)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach KE jako aktywny działacz KZ NSZZ "Solidarność" w Kombinacie Budowlanym we Włocławku. Mat. o sygn. 774/II zniszczono 18.12.1989 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. "kolportażu drogą pocztową ulotki wykonanej przy pomocy szablonu o treści >bądź solidarny<". Mat. o sygn. 948/II zniszczono 18.12.1989 r. - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. "ulotki o treści >Jedność i spokój to Solidarność< w KFM Włocławek". Mat. o sygn. 1608/II brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.