Piotr Stanisław Karlik

ur. 2 grudnia

1 aktualne powiązanie