Dane z KRS

1 aktualne powiązanie

Dane z IPN

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Bytom

Imię ojca

Alojzy

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 18 kwietnia 2016 r. dotyczące Wojciecha Michalewicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 873/15).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Michalewicz był internowany 19.05.1982 na wniosek Wydz. III KWMO w Katowicach w ZK Zabrze-Zaborze. "Do 13.12.1981 r. aktywny działacz NZS. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał wrogiej działalności, zajmował się sporządzaniem, powielaniem i kolportażem ulotek o treści antypaństwowej". Internowanie uchylono 23.07.1982. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych oraz akt IPN Ka 043/1148 t. 1 (II-40279).
Internowany w ZK Zabrze-Zaborze w okresie 19.05.1982-23.07.1982 (akta internowanego). IPN Ka 42/505 (40/82)
Zarejestrowany pod nr 53182 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Anarchiści" nr rej. 53181 prowadzonej w 1983 r. przez Wydz. V WUSW w Katowicach, jako "podejrzany o wejście w skład nielegalnej grupy o charakterze antysocjalistycznym zajmującej się drukiem i kolportażem ulotek o wrogiej treści na terenie Bytomia". Sprawę zakończono 17.11.1983, materiały zarchiwizowano pod sygn. 40279-II. IPN Ka 043/1148 t. 2 (40279/II).
Według zapisu kartotecznego (karta Mkr-2) był sprawdzany w latach 1984-1987: 25.01.1984 przez SB MUSW w Chorzowie, 9.06.1985 przez Wydz. III WUSW w Katowicach, 9.07.1985 przez z-cę Szefa Wydz. WUSW 1 Dyw. Art. OPK Bytom, 5.07.1986 przez SB MUSW w Bytomiu, 1.09.1986 przez Wydz. II WUSW w Katowicach, 6.01.1987 przez Wydz. V WUSW w Katowicach i 7.01.1987 przez MUSW w Katowicach. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego (karta Mkr-2).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 18 kwietnia 2016 r. dotyczące Wojciecha Michalewicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 873/15).