O portalu

Rejestrio to wyszukiwarka danych pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki portalowi możesz wygodnie przeszukiwać i przeglądać dane, do których nie docierają wyszukiwarki internetowe ogólnego przeznaczenia.

Sprawdź naszą usługę Rejestrio Premium, która umożliwia poszerzony dostęp do niektórych danych i funkcjonalności portalu.

Oferujemy również programatyczny dostęp do danych poprzez Rejestrio API. W ten sposób możesz pobierać dane bezpośrednio i budować własne aplikacje na ich podstawie.

Wydawca

Wydawcą portalu Rejestrio jest Fundacja ePaństwo - niezależna organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju demokracji w Polsce.

Kontakt

Napisz do nas maila na adres portal@rejestr.io.