Nazwa pełna

PLASTICFIX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000996386

NIP

7891797965

REGON

523100107

Adres siedziby

Gen. Władysława Sikorskiego 48, 62-300 Września, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 października 2022 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prawo reprezentacji spółki przysługuje jedynemu członkowi zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2023