Nazwa pełna

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "PERFEKCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000099525

NIP

8732781521

REGON

851738652

Adres siedziby

Gawrzyłowska 37, 39-200 Dębica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

201 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo uprawniony jest do reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,7 mln zł

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

4,4 mln zł

2018 r.

5,1 mln zł

2017 r.

4,1 mln zł

2016 r.

4,3 mln zł

2015 r.

4,8 mln zł

2014 r.

5,9 mln zł

2013 r.

5,1 mln zł

2012 r.

5,4 mln zł

2011 r.

3,9 mln zł

2010 r.

3,5 mln zł

2009 r.

3,2 mln zł

2008 r.

2,7 mln zł

2007 r.

1,9 mln zł

2006 r.

1,6 mln zł

2005 r.

1,2 mln zł

2004 r.

718,7 tys. zł

2003 r.

371,6 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
371,6 tys. zł 718,7 tys. zł 1,2 mln zł 1,6 mln zł 1,9 mln zł 2,7 mln zł 3,2 mln zł 3,5 mln zł 3,9 mln zł 5,4 mln zł 5,1 mln zł 5,9 mln zł 4,8 mln zł 4,3 mln zł 4,1 mln zł 5,1 mln zł 4,4 mln zł 4,5 mln zł 4,2 mln zł 3,7 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

PERFEKCJA1@WP.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1073 SĄD REJONOWY W TARNOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001