Nazwa pełna

RES SERVICES GORZELNIK, NENTWIG, ZIĘBIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000993636

NIP

7011107018

REGON

523195190

Adres siedziby

Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

22 września 2022 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo do reprezentowania spółki przysługuje jedynie komplementariuszom

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 22 września 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

 • Od 22 września 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 22 września 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 22 września 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  50 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  50 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022