Poprzednio

FMX POLSKA

Nazwa pełna

FLIX GLOBAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000988327

NIP

7011102334

REGON

522890120

Adres siedziby

Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 sierpnia 2022 r.

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować spółkę

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU FLIX SE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023