Nazwa pełna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW

KRS

0000987034

NIP

7343614165

REGON

522865635

Adres siedziby

Św. Krzysztofa 5, 33-312 Tęgoborze, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

18 sierpnia 2022 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego związkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu związku, prezes zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego, związek na zewnątrz reprezentuje prezes zarządu, natomiast w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku upoważniony jest łącznie prezes związku i skarbnik. Jeżeli jedna z tych osób z przyczyn niezależnych nie może złożyć stosownego oświadczenia, zamiast niej oświadczenie może złożyć jeden z członków zarządu związku.

Rada Związku Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022