Nazwa pełna

MIESZKANIA ZGORZELEC TORONOWSKI ZARZECKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000985811

NIP

6152068076

REGON

522750808

Adres siedziby

Bohaterów Ii Armii Wojska Polskiego 64, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

4 sierpnia 2022 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023