Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 15.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 21.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 10.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 12.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 12.11.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 12.11.2012

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 15.07.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 16.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 10.10.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 11.07.2007

  01. 01. - 31. 12. 2006 r.

 • 13.07.2005

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 21.06.2005

  01. 01. -31. 12. 2004

 • 04.06.2004

  01. 01. - 31. 12. 2003

 • 09.07.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002 r

 • 24.06.2002

  01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 05.07.2001

  01. 01 - 31. 12. 2000.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. -31. 12. 2004

 • 01. 01. - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002 r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01 - 31. 12. 2000.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. -31. 12. 2004

 • 01. 01. - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2oo2 - 31. 12. 2002 r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01 - 31. 12. 2000.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. -31. 12. 2004

 • 01. 01. - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002 r

 • 01. 01. 2001 - 31. 12. 2001

 • 01. 01 - 31. 12. 2000.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  10000

  Uprzywilejowanie

  AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI SĄ WSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII A OBJĘTE PRZEZ AKCJONARIUSZY ZAŁOŻYCIELI PRZY ZAWIĄZYWANIU SPÓŁKI. KAŻDA AKCJA UPRZYWILEJOWANA SERII A UPRAWNIA DO TRZECH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ( PAR 8 UST 5 I 6 STATUTU )