Poprzednio

TERRANOVA POLSKA

Nazwa pełna

TIBERIUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000098447

NIP

1181329370

REGON

012946044

Adres siedziby

Stradomska 72, 04-608 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

17,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jednoosobowo prokurent jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  17,4 mln zł

  Liczba udziałów

  34800

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,5 mln zł

2020 r.

3,5 mln zł

2012 r.

34,6 tys. zł

2007 r.

312,5 zł

2006 r.

4 tys. zł

2004 r.

86,8 tys. zł

2004
2006
2007
2012
2020
2021
86,8 tys. zł 4 tys. zł 312,5 zł 34,6 tys. zł 3,5 mln zł 4,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52988 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002