Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 25 lipca 2022 r.

Nazwa pełna

SATI LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000983947

NIP

5342653392

REGON

522650478

Adres siedziby

Główna 100, 05-806 Nowa Wieś, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 lipca 2022 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 22 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  7 tys. zł

  Liczba udziałów

  140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 lipca 2022 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023