Nazwa pełna

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000009831

NIP

5260251049

REGON

010001345

Adres siedziby

Al.jana Pawła Ii 24, 00-133 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 kwietnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

86,4 mln zł

Kapitał wpłacony

86,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

34,19 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PZU

Liczba wyemitowanych akcji:

863,5 mln

Wartość rynkowa:

31,3 mld zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 52 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

11,3 tys. zł

2018 r.

17,3 tys. zł

2017 r.

16,2 tys. zł

2011 r.

12,6 tys. zł

2010 r.

14,3 tys. zł

2009 r.

924,8 zł

2008 r.

13,1 tys. zł

2006 r.

26,2 tys. zł

2005 r.

56,5 tys. zł

2005
2006
2008
2009
2010
2011
2017
2018
2019
56,5 tys. zł 26,2 tys. zł 13,1 tys. zł 924,8 zł 14,3 tys. zł 12,6 tys. zł 16,2 tys. zł 17,3 tys. zł 11,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.PZU.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30314 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000