Nazwa pełna

ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000098174

NIP

8971622091

REGON

932116735

Data rejestracji

12 marca 2002 r.

Adres siedziby

Lubomelska 1 / 3, 20-074 Lublin, Polska

Cel działania

1) troska o dobro kraju oraz obrona godności i dobrego imienia niepodległościowej organizacji "Win" działającej pod kierunkiem czterech pierwszych zarządów głównych i raktywowanej po 1989 r. 2) utrzymanie więzi koleżeńskiej między żyjącymi w kraju i za granicą członkami wymienionej w punkcie 1) organizacji "Win", 3) badanie, dokumentowanie i opracowanie historyczne nepodległościowej działalności "Win", 4)postulowanie i wspieranie inicjatyw ustawodawczych dla uznania za nieważne z mocy prawa wydanych przez sądy wojskowe i inne sądy w prl wyroków skazujących członków "Win", 5) współpraca z innymi stowarzyszeniami, które skupiają członków innych organizacji niepodległościowych z okresu okupacji i terroru sowieckiego i rządów komunistycznych, 6) dbanie o dobre imię wojska Polskiego poprzez między innymi współpracę z ministerstwem obrony narodowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezesi jednoosobowo; W sprawach majątkowych prezes i skarbnik łącznie

Zobacz jeszcze 57 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 63/90 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA