Nazwa pełna

ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000098174

NIP

8971622091

REGON

932116735

Adres siedziby

Lubomelska 1 / 3, 20-074 Lublin, Polska

Oddziały
 • Nazwa

  ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE OBSZAR CENTRALNY

  Adres

  Traugutta 18 / 217
  Łódź
  90-113 Łódż
  Polska

 • Nazwa

  ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE OBSZAR WSCHODNI

  Adres

  Spokojna 9 / 57
  20-914 Lublin
  Polska

 • Nazwa

  ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE OBSZAR POŁUDNIOWY

  Adres

  Rynek Kleparski 4
  31-15 Kraków
  Polska

 • Nazwa

  ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE OBSZAR ZACHODNI

  Adres

  Pl. Solny 14
  50-062 Wrocław
  Polska

Cel działania

1) troska o dobro kraju oraz obrona godności I dobrego imienia niepodległościowej organizacji "Win" działającej pod kierunkiem czterech pierwszych zarządów głównych I raktywowanej po 1989 r. 2) utrzymanie więzi koleżeńskiej między żyjącymi w kraju I za granicą członkami wymienionej w punkcie 1) organizacji "Win", 3) badanie, dokumentowanie I opracowanie historyczne nepodległościowej działalności "Win", 4)postulowanie I wspieranie inicjatyw ustawodawczych dla uznania za nieważne z mocy prawa wydanych przez sądy wojskowe I inne sądy w prl wyroków skazujących członków "Win", 5) współpraca z innymi stowarzyszeniami, które skupiają członków innych organizacji niepodległościowych z okresu okupacji I terroru sowieckiego I rządów komunistycznych, 6) dbanie o dobre imię wojska polskiego poprzez między innymi współpracę z ministerstwem obrony narodowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezesi jednoosobowo; W sprawach majątkowych prezes I skarbnik łącznie

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 07. 07. 2016 r. Zmieniono: § 5, § 8, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 18, § 20, § 21, § 23 oraz uchwalono jednolity tekst statutu.

 • Zmiana statutu została dokonana w dniu 23 lipca 2010r. , zmiana § 1

 • 21. 09. 2007 r. - uchwalenie nowego tekstu statutu; 27. 11. 2008 r. - zmiana: § 5, § 6, § 15, § 17, § 18, § 20

 • 13. 09. 2003 r. Zmiana siedziby

 • 1)27. 10. 1990 2)25. 07. 2001 zmiana par. 6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29 14. 09. 2001 r. -tekst jednolity

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 63/90 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA

{{ fieldValue.v }}