Nazwa pełna

ZRZESZENIE WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO- KOMBATANCKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000098174

NIP

8971622091

REGON

932116735

Data rejestracji

12 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

7 lipca 2017 r.

Adres siedziby

Lubomelska 1 / 3, 20-074 Lublin, Polska

Cel działania

1) troska o dobro kraju oraz obrona godności I dobrego imienia niepodległościowej organizacji "Win" działającej pod kierunkiem czterech pierwszych zarządów głównych I raktywowanej po 1989 r. 2) utrzymanie więzi koleżeńskiej między żyjącymi w kraju I za granicą członkami wymienionej w punkcie 1) organizacji "Win", 3) badanie, dokumentowanie I opracowanie historyczne nepodległościowej działalności "Win", 4)postulowanie I wspieranie inicjatyw ustawodawczych dla uznania za nieważne z mocy prawa wydanych przez sądy wojskowe I inne sądy w prl wyroków skazujących członków "Win", 5) współpraca z innymi stowarzyszeniami, które skupiają członków innych organizacji niepodległościowych z okresu okupacji I terroru sowieckiego I rządów komunistycznych, 6) dbanie o dobre imię wojska polskiego poprzez między innymi współpracę z ministerstwem obrony narodowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub wiceprezesi jednoosobowo; W sprawach majątkowych prezes I skarbnik łącznie

Zobacz jeszcze 57 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 63/90 SĄD WOJEWÓDZKI I WYDZIAŁ CYWILNY SEKCJA REJESTROWA