Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 16 marca 2005 r.

Nazwa pełna

MAZOWIECKA AKCJA WŁAŚCICIELI LOKALI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000097895

REGON

017400172

Data rejestracji

9 marca 2002 r.

Adres siedziby

Nowolipki 24, 01-019 Warszawa, Polska

Cel działania

Ochrona praw właścicieli lokali, a także: -rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających racjonalizacji zarządzania nieruchomościami, -upowszechnianie wiedzy na temat własności prywatnej, -wytwarzanie atmosfery szacunku do praw posiadaczy lokali, -przyczynianie się do zmiany polityki władz państwowych i lokalnych w zakresie gospodarowania nieruchomościami, -wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Sposób reprezentowania stowarzyszenia przez zarząd: par. 22 ust. 4 pkt 2 reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu par. 26 ust. 3 do reprezentownia stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych trzech członków zarządu w tym prezes i skarbnik

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 4104 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY