Nazwa pełna

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "DOKUMENT" ODDZIAŁ W POLSCE

KRS

0000977869

NIP

1080025510

REGON

522345960

Adres siedziby

Józefa Sowińskiego 25 / 166, 01-105 Warszawa, Polska

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Data rejestracji

20 czerwca 2022 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dyrektor generalny działa bez pełnomocnictwa (upoważnienia) w imieniu przedsiębiorstwa

  • Dyrektor Generalny (P.o.)

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj UKRAINA, woj. KIJÓW, powiat ---, gmina ---, miejsc. KIJÓW ul. DOWNAR- ZAPOLSKOHO, nr 8, lok. ---, kod 04116, poczta KIJÓW

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

JEDNOLITY PAŃSTWOWY REJESTR OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH- PRZEDSIĘBIORCÓW I ZJEDNOCZEŃ OBYWATELSKICH, 107400804360, MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI UKRAINY

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022