Nazwa pełna

GENERATRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000975557

NIP

7812036411

REGON

522220482

Adres siedziby

Rynkowa 73B / 43, 62-081 Przeźmierowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 czerwca 2022 r.

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka będzie reprezentowana w następujący sposób: a) w przypadku zarządu jednoosobowego – spółka będzie reprezentowana przez jedynego członka zarządu; B) w przypadku zarządu wieloosobowego: (i) jeżeli nie został powołany wiceprezes zarządu, spółka będzie reprezentowana przez każdego członka zarządu samodzielnie albo (ii) jeżeli został powołany wiceprezes zarządu, spółka będzie reprezentowana przez dwóch członków zarządu, w tym wiceprezesa zarządu, działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022