Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

490,8 tys. zł

2022 r.

401,8 tys. zł

2021 r.

12,7 mln zł

2020 r.

297,6 tys. zł

2019 r.

794 tys. zł

2018 r.

76,7 tys. zł

2017 r.

71,8 tys. zł

2016 r.

56 tys. zł

2015 r.

65,7 tys. zł

2014 r.

57,9 tys. zł

2013 r.

56,9 tys. zł

2012 r.

75,9 tys. zł

2011 r.

50,1 tys. zł

2010 r.

47,6 tys. zł

2009 r.

4 mln zł

2008 r.

28,8 tys. zł

2007 r.

35,2 tys. zł

2006 r.

35,1 tys. zł

2005 r.

10,2 tys. zł

2004 r.

6,3 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,3 tys. zł 10,2 tys. zł 35,1 tys. zł 35,2 tys. zł 28,8 tys. zł 4 mln zł 47,6 tys. zł 50,1 tys. zł 75,9 tys. zł 56,9 tys. zł 57,9 tys. zł 65,7 tys. zł 56 tys. zł 71,8 tys. zł 76,7 tys. zł 794 tys. zł 297,6 tys. zł 12,7 mln zł 401,8 tys. zł 490,8 tys. zł