Nazwa pełna

EAT BY ANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000973456

NIP

1133059725

REGON

522104586

Adres siedziby

Omulewska 27, 04-128 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

24 maja 2022 r.

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.05.2024

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden z komplementariuszy, tj. Spółka pod firmą eat by ann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Pozostali komplementariusze, tj. Anna lewandowska, 5in9 global sp. Z o. O. , artur chwist oraz eva chwist - pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022