Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 8 listopada 2022 r.

Nazwa pełna

EAT BY ANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RL9 SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000973456

NIP

1133059725

REGON

522104586

Adres siedziby

Omulewska 27, 04-128 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

24 maja 2022 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden z komplementariuszy, tj. Spółka pod firmą eat by ann spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym. Pozostali komplementariusze, tj. Anna lewandowska, robert lewandowski, artur chwist oraz eva chwist - pozbawieni są prawa reprezentowania spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  500

  Wartość wkładu umówionego

  500

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 24 maja 2022 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  500

  Wartość wkładu umówionego

  500

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  500

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022