Poprzednio

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO MERKURY"

Nazwa pełna

POLSKIE RADIO- REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000097316

NIP

7770006551

REGON

630158101

Adres siedziby

Berwińskiego 5, Poznań, 60-765 Poznań 2, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

2 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

821,9 tys. zł

Kapitał wpłacony

821,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

14,6 mln zł

2021 r.

15,4 mln zł

2020 r.

17,3 mln zł

2019 r.

15,2 mln zł

2018 r.

10,2 mln zł

2017 r.

13,2 mln zł

2016 r.

10,1 mln zł

2015 r.

10,3 mln zł

2014 r.

8,9 mln zł

2013 r.

11,9 mln zł

2012 r.

9,3 mln zł

2011 r.

8,5 mln zł

2010 r.

10,1 mln zł

2009 r.

9,9 mln zł

2008 r.

9,5 mln zł

2007 r.

11,2 mln zł

2006 r.

9,8 mln zł

2005 r.

10,4 mln zł

2004 r.

4,9 mln zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,9 mln zł 10,4 mln zł 9,8 mln zł 11,2 mln zł 9,5 mln zł 9,9 mln zł 10,1 mln zł 8,5 mln zł 9,3 mln zł 11,9 mln zł 8,9 mln zł 10,3 mln zł 10,1 mln zł 13,2 mln zł 10,2 mln zł 15,2 mln zł 17,3 mln zł 15,4 mln zł 14,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8214 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

"RZECZPOSPOLITA"

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001