Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO CHIŃSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000097301

NIP

5252739434

REGON

000804690

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Rzymska 21 / U-1, 03-976 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1) prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo- technicznej I sportowo-turystycznej między polską a chinami, 2) zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa chińskiego oraz gospodarką, kulturą, nauką I historią chin.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 24 do kompetencji zarządu głównego należy: 1)reprezentowanie towarzystwa I kierowanie jego działalnością, par. 41 - oświadczenia w zakresie praw I obowiązków majątkowych towarzystwa składają prezes zarządu głównego lub jeden z wiceprezesów zarządu głównego oraz sekretarz generalny.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 157 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE