Dane aktualne

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO CHIŃSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 marca 2002 r.

KRS

0000097301

NIP

5252739434

REGON

000804690

Adres siedziby

Bugaj 14 / 27/28, 00-285 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest: 1) prowadzenie działalności na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków oraz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo- technicznej I sportowo-turystycznej między polską a chinami, 2) zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa chińskiego oraz gospodarką, kulturą, nauką I historią chin.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 24 do kompetencji zarządu głównego należy: 1)reprezentowanie towarzystwa I kierowanie jego działalnością, par. 41 - oświadczenia w zakresie praw I obowiązków majątkowych towarzystwa składają prezes zarządu głównego lub jeden z wiceprezesów zarządu głównego oraz sekretarz generalny.

Główna Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 157 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Ta organizacja ma jeszcze 18 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »