Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000097161

NIP

7792172452

REGON

634293971

Data rejestracji

6 marca 2002 r.

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

38,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes i wiceprezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002