Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 29, obowiązujące od 5 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000097161

NIP

7792172452

REGON

634293971

Data rejestracji

6 marca 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

30.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Edukacja

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność badawczo-rozwojowa

 • Działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes i wiceprezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
 • Od 3 lutego 2003 r.

  Wartość udziałów

  3.1 mln zł

  Liczba udziałów

  6140

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 marca 2014 r.

  Wartość udziałów

  27.6 mln zł

  Liczba udziałów

  55260

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002