Dane aktualne

Nazwa pełna

INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 marca 2002 r.

KRS

0000097161

NIP

7792172452

REGON

634293971

Kapitał zakładowy

30.7 mln zł

Adres siedziby

Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Edukacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność badawczo-rozwojowa

  • Działalność wydawnicza

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes I wiceprezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie.

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »