Poprzednio

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH "WITOPLAST" WITOLD KISIELIŃSKI MICHAŁ KISIELIŃSKI

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

258,7 tys. zł

2019 r.

41,3 tys. zł

2018 r.

40 mln zł

2017 r.

19,1 mln zł

2016 r.

20 mln zł

2013 r.

30 mln zł

2008 r.

27 mln zł

2007 r.

13,1 mln zł

2006 r.

1,3 mln zł

2005 r.

6,3 mln zł

2005
2006
2007
2008
2013
2016
2017
2018
2019
2020
6,3 mln zł 1,3 mln zł 13,1 mln zł 27 mln zł 30 mln zł 20 mln zł 19,1 mln zł 40 mln zł 41,3 tys. zł 258,7 tys. zł