ZWIĄZEK ZAWODOWY

Numer KRS

0000097080

Numer NIP

5252203828

Numer REGON

12118502

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

NA PODSTAWIE PAR. 25 UST. 1 STATUTU W IMIENIU KRAJOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO WYSTĘPUJE NA ZEWNĄTRZ PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO ZWIĄZKU.