Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 17 maja 2022 r.

Nazwa pełna

KANCELARIA KUREK, WÓJCIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000969304

NIP

6772233061

REGON

356855540

Adres siedziby

Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

17 maja 2022 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje jedynie wspólnikom odpowiadającym bez ograniczenia (komplementariuszom) i rozciąga się ono na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki, z zastrzeżeniem iż: a) starsi komplementariusze maciej kurek i aleksander wójcik są uprawnieni do reprezentowania spółki samodzielnie, b) młodsi komplementariusze edyta stępień, aleksandra morawska, agnieszka wiszowaty oraz aleksander szymczak uprawnieni są do reprezentacji spółki wyłącznie współdziałając z co najmniej jednym starszym komplementariuszem: maciejem kurkiem lub aleksandrem wójcikiem, lub z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Adres www

WWW.KKW.PL

Adres e-mail

KANCELARIA@KKW.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022