Poprzednio

STALPRODUKT CENTROSTAL KRAKÓW

Nazwa pełna

STALPRODUKT - CENTROSTAL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000096468

NIP

6762017433

REGON

351380309

Adres siedziby

Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

10,8 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Uchwała zgromadzenia wspólników, notariusz agnieszka michnik, rep. A nr 5568/2021, kancelaria notarialna w bochni, 29. 09. 2021

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 23 stycznia 2018 r.

  kapital zakładowy wynosi 10.797.370 zł i dzieli się na 10.091 równych i niepodzielnych udziałów po 1.070 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt złotych).

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7719 SĄD REJESTROWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002