Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

5 września 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

14 września 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »