Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZECIWDZIAŁANIA CHOROBOM CYWILIZACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000096258

REGON

931165714

Data rejestracji

1 marca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

1 marca 2002 r.

Adres siedziby

Rybnicka 39, 52-016 Wrocław, Polska

Cel działania

1. Organizowanie fachowej opieki dla osób chorych na bulimię I anoreksję. 2. Tworzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych, oraz członków ich rodzin. 3. Organizowanie terapii ruchowej. 4. Współpraca z organizacjami krajowymi I zagranicznymi. 5. Edukacja społeczeństwa w zakresie wyżej wymienionych chorób. 6. Podnoszenie kwalifikacji profesjonalistów udzielających pomocy. 7. Możliwość tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, na mocy których zaciągane są zobowiązania majątkowe upoważniony jest przewodniczący zarządu oraz członkowie zarządu. Do reprezentacji wobec osób trzecich uprawniony jest przewodniczący zarządu lub jego członkowie.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ. A ST. 86/97 SĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU SEKCJA REJESTROWA