Nazwa pełna

BTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000953531

NIP

7352858613

REGON

123002995

Adres siedziby

Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 lutego 2022 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden z członków zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 15 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  160 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  160 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  160 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 lutego 2022 r.

  Wartość udziałów

  170 tys. zł

  Liczba udziałów

  170

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 27 października 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022