Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,1 tys. zł

2020 r.

1,3 mln zł

2019 r.

49,7 tys. zł

2018 r.

45,9 tys. zł

2017 r.

604,5 tys. zł

2016 r.

97,7 tys. zł

2015 r.

276,9 tys. zł

2014 r.

53,8 tys. zł

2013 r.

195,7 tys. zł

2012 r.

43,5 tys. zł

2011 r.

669,3 tys. zł

2010 r.

26,2 tys. zł

2009 r.

1,1 mln zł

2008 r.

184 tys. zł

2007 r.

42,1 tys. zł

2006 r.

30,2 tys. zł

2005 r.

75 tys. zł

2004 r.

13,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
13,7 tys. zł 75 tys. zł 30,2 tys. zł 42,1 tys. zł 184 tys. zł 1,1 mln zł 26,2 tys. zł 669,3 tys. zł 43,5 tys. zł 195,7 tys. zł 53,8 tys. zł 276,9 tys. zł 97,7 tys. zł 604,5 tys. zł 45,9 tys. zł 49,7 tys. zł 1,3 mln zł 4,1 tys. zł