Nazwa pełna

ZORIA ZACHARIAS SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000094966

NIP

6770021923

REGON

003911104

Adres siedziby

Olszyny 2, 31-463 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

5 marca 2002 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany prowadzić samodzielnie sprawy spółki oraz reprezentować ją na zewnątrz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

63,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002