Nazwa pełna

KRAKÓW5020 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000946545

NIP

6762609702

REGON

520951738

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 stycznia 2022 r.

Kapitał zakładowy

25,5 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - łącznie dwóch członków zarządu lub łącznie członek zarządu i prokurent

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  25,5 mln zł

  Liczba udziałów

  255145

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,9 mln zł

2022 r.

67,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022