Nazwa pełna

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 171 W BIAŁYMSTOKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000094369

NIP

9661303104

REGON

050667550

Data rejestracji

25 lutego 2002 r.

Adres siedziby

Mieszka I 5, 15-054 Białystok, Polska

Cel działania

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub rozporządzanie mieniem koła wymagają każdorazowo podpisów dwóch osób spośród niżej wymienionych: prezesa koła, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Pozostałe dokumenty podpisują członkowie zarządu koła zgodnie z podziałem obowiązków wynikającym z regulaminu zarządu koła.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 650 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY