Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 28 grudnia 2021 r.

Nazwa pełna

"METROPOLITAN REAL ESTATE KĘPA&CHMIELECKI" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000942071

NIP

8992913913

REGON

520787210

Adres siedziby

Krucza 2A / 30, 53-411 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

23 grudnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw uprawnieni są komplementariusze - paweł kępa oraz leszek chmielecki. W przypadku gdy w spółce jest kilku komplementariuszy, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw spółki oraz do samodzielnego reprezentowania spółki.

Wspólnicy
 • Od 23 grudnia 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

 • Od 23 grudnia 2021 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 23 grudnia 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  1.000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000 ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022