Nazwa pełna

WUTKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000941834

NIP

7831694865

REGON

302302530

Adres siedziby

Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

349,6 tys. zł

2021 r.

404,5 tys. zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

25,2 mln zł

2018 r.

327,4 tys. zł

2017 r.

233,7 tys. zł

2016 r.

177,9 tys. zł

2015 r.

425,8 tys. zł

2014 r.

256 tys. zł

2013 r.

137,2 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
137,2 tys. zł 256 tys. zł 425,8 tys. zł 177,9 tys. zł 233,7 tys. zł 327,4 tys. zł 25,2 mln zł 3,7 mln zł 404,5 tys. zł 349,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021