Nazwa pełna

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

KRS

0000094153

NIP

7811333822

REGON

001259361

Adres siedziby

Wilków Morskich 17 / 19, 60-480 Poznań, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

Data rejestracji

27 lutego 2002 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Pisma i dokumenty klubu podpisuje: komandor (lub wicekomandor) i sekretarz. Pisma i dokumenty o charakterze majątkowym i finansowym oprócz osób wyżej wymienionych, podpisuje również obligatoryjnie - skarbnik klubu.

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Cel działania

Celem klubu jest: 1. Stwarzanie warunków do uprawiania żeglarstwa wyczynowego, turystycznego i innych sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 2. Krzewienie wiedzy i etyki żeglarskiej, 3. Popularyzacja i uprawianie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych przez osoby niepełnosprawne, 4. Propagowanie i przestrzeganie zasad ochrony środowiska naturalnego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

119,2 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 29-A SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU