Poprzednio

ELECTRUM VERTE

Nazwa pełna

ELECTRUM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000939941

NIP

5423442653

REGON

520742503

Adres siedziby

Watykańska 13, 15-638 Białystok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

850 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnia się: prezesa zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 20 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  493 tys. zł

  Liczba udziałów

  9860

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  170 tys. zł

  Liczba udziałów

  3400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 lipca 2023 r.

  Wartość udziałów

  170 tys. zł

  Liczba udziałów

  3400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022