Nazwa pełna

PROVIDENT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000009389

NIP

5251571292

REGON

011994880

Adres siedziby

Inflancka 4 A, 00-189 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 czerwca 2001 r.

Kapitał zakładowy

142,9 mln zł

Kapitał docelowy

142,9 mln zł

Kapitał wpłacony

142,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

9 lipca 2021 r.

RWR-3/2021

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

9 marca 2016 r.

DDK-7/2016

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,8 mln zł

2021 r.

11,1 mln zł

2014 r.

9,1 tys. zł

2013 r.

850 zł

2012 r.

30,2 tys. zł

2011 r.

3,4 tys. zł

2010 r.

443,2 zł

2008 r.

7,9 tys. zł

2007 r.

10,9 tys. zł

2006 r.

3,9 tys. zł

2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2021
2022
3,9 tys. zł 10,9 tys. zł 7,9 tys. zł 443,2 zł 3,4 tys. zł 30,2 tys. zł 850 zł 9,1 tys. zł 11,1 mln zł 8,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 47775 SĄD REJONOWY DLA M.ST.W-WY XVI WYDZ.GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015