Nazwa pełna

POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA

KRS

0000093438

NIP

5261029063

REGON

010998491

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

21 marca 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Izba jest reprezentowana sądownie i pozasądownie przez prezesa i dyrektora generalnego łącznie lub w przypadku niemożności pełnienia funkcji przez prezesa przez jednego z wiceprezesów i dyrektora generalnego łącznie. Zastępstwo na mocy skutecznie udzielonego pełnomocnictwa jest dopuszczalne.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,1 mln zł

2018 r.

1,6 tys. zł

2007 r.

5,9 tys. zł

2007
2018
2020
5,9 tys. zł 1,6 tys. zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

355,3 tys. zł

335 tys. zł

2004 - 2006

1

174 tys. zł

112,5 tys. zł

Łącznie

2

529,3 tys. zł

447,5 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.AHK.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH NR IG-71 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015